Speciální projekty digitalizace

Digital Signage & CMS

Rozvíjíme možnosti digitální komunikace a reklamy v místě prodeje, s využitím nejmodernějších zobrazovacích technologií a partnerství s renomovanými společnostmi v tomto oboru. Důležitým prvkem našich řešení jsou softwarové systémy pro správu digitálního obsahu (CMS) s možností plně outsourcovat tyto činnosti pro zákazníka. Umíme vhodně propojit majitele reklamních digitálních ploch se zadavatelem reklamy.

 

Analytika zákaznického chování

Prostřednictvím pokročilých technologií sensoriky, kamerového snímaní a AI dokážeme v prodejním nebo obchodním prostoru monitorovat a následně analyzovat řadu parametrů, které zákazníkovi vytvoří ucelený obrázek o chování spotřebitele v místě prodeje (např. návštěvnost jednotlivých zón, demografickou strukturu, délku pobytu, efektivitu obsluhy, atraktivitu plochy apod). Na základě kvalitních a věrohodných dat může zákazník přijmout konkrétní změny pro zvýšení efektivity.

 

Programmatic – dynamická digitální reklama

Programatická reklama v „kamenném“ retailu je poměrně nová disciplína, která nabízí řadu výhod jak pro zadavatele reklamy, tak pro majitele obchodního prostoru. S využitím široké sítě digitálních zobrazovacích ploch (Retail Media Network) a relevantních dat o cílové skupině umíme zajistit přesně zaměřené reklamního sdělení podobným způsobem, jakým se tyto aktivity odehrávají v online prostředí.

 

Tokinomo – instore robot

Tokinomo je moderní a neotřelý nástroj pro aktivaci produktů v POS prostředí. Kombinací tří základních dynamických elementů (pohybu, zvuku a světla) vytváříme účinné promo produktu přímo v regále, které upoutá pozornost 100% zákazníků v místě aktivace. Významné společnosti FMCG trhu jako Procter&Gamble, L’Oréal nebo CocaCola již využily pro svoje kampaně řešení Tokinomo – s měřitelnými výsledky ve formě zvýšení prodeje a povědomí o značce i produktu.